October 27th, 2010

no image

базова феня для УкрПравди

basic alphabet

Замість ніудавшигося інтерв'ю за абетковим принципом наваяв для Української Правди черговий глосарій (той перший писався разом із Прохасем, Єшкілєм і Патріахом 20 років тому для 3- го «Четверга»).

Volens nolens тепер доводиться посилатися на УкрПравду, яку не люблю через зашкальну агресивність тамтешньої, традиційно анонімної читацько-коментаторської спільноти  та дивовижні титули, які добирають тамтешні редактори.

Глосарій (з не моїм титулом) тут :
 

life.pravda.com.ua/interview/4cc7dcd7ec3b4/
 

 Там же дебурбажні коменти.

А тутечки подам усе ж оригінальну версію

 

(Науковці перед дискусією завжди усталюють термінологію, аби розмовляти «однією мовою», уніфікувати, так би мовити, понятійний апарат. Письменники ж рідко коментують зміст, який вкладають у слова. Звідси — різночитання твору, свобода інтерпретації etc. Цікаво, як читалася б книжка, в передмові до якої містився би дефінітивний глосарій, де всі використані письменником слова, отримали б однозначне трактування?)


Абетка — графічно-фонетична система одиниць, яка дозволяє користатися мовою для усної та письмової комунікації.

Бог — універсальна сутність з неабетковим (невідтворюваним) ім'ям.

Борхес — рідкісний приклад свідомо обраної сліпоти (на відміну від популярних усвідомлених глухоти чи німоти), свідчення неуникності лагофтальму, а також тотожності внутрішнього й зовнішнього зору. Письменник, не лауреат Нобеля.

Бабло (баблос, лавандос) — числовий еквівалент потреб. На початку й наприкінці світу відіграє роль лотереї. В проміжках між початками й кінцем може використовуватися для купівлі часу.

Він/вона — один із аспектів біполярності втіленого світу. Наслідок неточної симетрії світобудови.

Внутрішнє/зовнішнє — один із аспектів біполярності втіленого світу. Наслідок неточної симетрії світобудови.

Вихід — те саме, що й вхід. І біполярність тут ні до чого.

Вуду — основа кожної маніпулятивної практики.

Гівно — продукт життєдіяльності. Є культовим артефактом навіть у безлюдних екосистемах, що дозволяє вважати його заархівованим дистрибутивом культури як такої.

Гріх — біологічна помилка, яка виправляється небіологічними методами.

Глухота як усвідомлена практика — первинна щодо німоти. Небажання чути притаманне зрілим здоровим організмам, на відміну від небажання (неспроможності) говорити, притаманного інфантам та ідіотам.

Дух, що тіло рве.

Дуст — пожива для духу.

Етер — умоглядний простір для проекцій усього умоглядного.

Еритрофобія — 1) страх почервоніти; 2) невротичний страх, який виникає при контакті з об'єктами, забарвленими в червоний колір.

Єрусалим (Небесний Єрусалим) — нейрофізіологічний ідеал, архітектонічна утопія.

Жінкадивна біологічна структура довкола отвору») — досконале сотворіння антропоцентричного космосу. На відміну від чоловіка, кумедного як фізіологічно, так і екзистенційно (усі ці понти, потреба постійно самостверджуватися й смоктати цицю...), має можливість самореалізуватися вже через саму здатність народжувати. Фішка не в тому, що тіло породжує тіло — прикол у тому, що одна душа випускає в світ іншу. Жінка прекрасна сама по собі. Крім того, здається, мозок жінки функціонує в режимі перманентної допамінової блокади, себто так, як мозок добре укуреного чоловіка (див. Дуст, Трава) — прижиттєво-пожиттєвий кайф.

Зло — фантом небуття. Більше нічого сказати.

И — малодосліджена літера-посередник. Чистий, позбавлений фонетичних домішок звук «И» попри різну вимову в різних мовах має подібне емоційне забарвлення.

Іздрик — тавро, поганяло, бренд.

Ї — Свічка з двома вогниками — лінгвістичний курйоз.

Їжа (хавчик, берло) — великий попуск, позаяк «не те оскверняє уста людини, що в них входить, а те, що з них виходить».

Йофана — принцеса евфемізмів.

Йокалемене — брат Йофани.

Ку — універсальне слово планети Кін-Дза-Дза.

Культура — всеохопна й неуникна тотальність. Біологічний аналог — паразит, який підтримує життєдіяльність окупованого організму лише для того, щоб використовувати всі його вітальні ресурси для власних потреб. Коротше кажучи, — ку.

Кров — субстанціональний імператив із ознаками фотофобії.

Крапка — основний розділовий знак, поділка, лінгвістичний аналог числа, створює ілюзію дискретності думки в процесі її омовлення. Також — графічний знак точки.

Любов — як кажуть, старша сестра Віри Маленької і Надії Великої. Благо. Суть.

Лайно (див. гівно)

Лінія — чиста недискретизована тяглість довільної геометрії.

Милість (не плутати з милостинею) — те, що просимо в Бога («змилуйся»), і що мали б дарувати одне одному. На жаль, невситимий попит на гівно зводить маркетологію милостей нанівець.

Молоко — субстанціональний імператив із ознаками еритрофобії.

«Ні» — таким має бути перше слово дитини.

«O-ops!» — таким може бути останнє слово кожного.

Пруха — те, без чого не варто робити жодної справи.

Раґнарок — здорова, грамотно прорахована скандинавська есхатологія, також — оповідання Борхеса.

Ритуали — система репризних практик, що унаочнює нашу нездатність бути «тут і тепер». Невротичне повторення (з малою вірою) форм минулого в безнадійній надії (у великій надії) на успішне майбутнє.

Радість — усвідомлений стан стійкої рівноваги (також — стійка рівновага, викликана усвідомленням чогось).

Симетрія — ніколи не буває повною. Може слугувати підказкою в пошуках центру лабіринту. Обіцяє безліч хибних варіантів виходу з лабіринту. Основа площинної гармонії: вертикалі повністю позбавлені симетрії.

«Тут і Тепер» — формула невловимості повноцінного існування.

Точка — абсолютна абстракція, цілком позбавлена внутрішнього. Аналог нуля.

Трава — природний оптичний інструмент.

«Унылое говно» нєпєрєводімая ігра слов (див. Гівно, Лайно).

Фантом мас — ірраціональність волі групи, колективу, спільноти.

Фотофобія — страх світла, викликаний невротичним бажанням повернутись у лоно, в черево, коротше, в пизду.

Х — знак невідомого або табуйованого, також — знак множення («невідоме» x «табуйоване» = 4, і не питай, чому так).

Центр — чиста фікція, одна з безлічі точок, кожна точка. Поняття, що делегує в етер ілюзорну симетричність (див. Симетрія) світобудови.

Цнота — не чеснота. Різновид біологічної помилки (див. Гріх).

Чоловік — у структурі Творіння ужитковий бонус до жінки.

Числа — дискретні поділки на неподільному тілі неперервності. Найвагоміші елементи містичних практик. Позірний зв'язок чисел з феноменами матеріального світу спричинив їх профанне використання у справах виміру й рахунку.

Час — ілюзія, яку, тим не менше, можна доволі точно обраховувати за допомогою бабла. Найгостріша, найуніверсальніша фобія. Вбивати і купувати, вбивати і купувати.

Шавлія (сальвія, шалфей) — родина рослин, більшою чи меншою мірою психоактивних. Незамінний додаток до дусту та синтетичних канабіноїдів.

Щирість (відвертість, відкритість) — один із елементів вуду.

Щока, яко же ліва, так і права — обидві в синяках.

Юрій-змієборець — ну, шо тут скажеш... Мій опікун, карочє.

«Я» — завуальована фонемою «й» перша літера абетки (йА). Графічна спроба представити Ego як неподільний атом персоніфікованої сутності, центр приватної космогонії. Якось так.

«Ь» — Бог, у якого зірвало дах, зайвина, річ ужиткова, позбавлена звучання примха.


 

(P.S.: слова, вжиті в цьому тексті, але цим же текстом не розтлумачені, кожен читач може замінити на довільні, зрозумілі йому слова).