June 28th, 2010

no image

BULL-BILL


ukrainian bulls1. Усі люди є вільні і рівні у своєму праві бикувати і розводити інших громадян, а також мають повну свободу споживати та впарювати лайно ближньому. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

2. Права й свободи людини та громадянина в питаннях бикування та лайнообігу, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. 

3. Конституційні права й свободи у сферах «биківство», «париво» та «розводілово» гарантуються і не можуть бути скасовані.

4. Приприйнятті нових законів або внесенні змін до чинних правил бикування не  допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод у цій сфері. 

5. Громадяни мають рівні конституційні права у недотриманні чинної Коституції та бичому порушенні інших законів.

6. Громадянин України не може бути позбавлений права бикувати, коли знаходиться за межами України тимчасово чи на емігації. Биківство — невід'ємне право українця в будь-якій точці перебування.

7. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, але неспроможні повноцінно бикувати, розводити ближніх і впарювати (споживати) лайно, депортуються в країни малої вісімки на довічну реабілітацію.

8. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Кожен бичара, на жаль, також.

9. Кожен може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність без будь-яких формальних підстав — лише на підставі бажання одних биків попресувати інших.

10. Кожна людина без її відома й вільної згоди може бути піддана медичним, маркетинговим, науковим чи іншим дослідам, якщо це відповідає фінансовим інтересам певних груп биків, чиї права є невід'ємними, згідно з цією Конституцією.

11. Кожна людина має право на свободу своїх биківських преференцій та недоторканність особистого лайна. 

12.Рівність громадян перед законом визначається фінансовою спроможністю кожної окремої людини.

13. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, відповідно до власної фінансової спроможності.

14. Будь-хто може бути заарештований або триматися під вартою, якщо він свідомо відмовляється бикувати на користь суспільства чи виявляє повну фінансову неспроможність.

15. Нікому із заарештованих чи затриманих не повідомляється правда про мотиви арешту чи затримання, проте надається можливість з моменту затримання захищати себе особисто в міру власної фінансової спроможності.

16. Про арешт або затримання людини родичі заарештованого чи затриманого мають право довідатися самостійно в міру власної фінансової спроможності. 

17. Нікому не гарантується недоторканність житла: кожен бик може проникнути в житло іншого бика і бикувати там, згідно з діючою Конституцією, на свій розсуд.. 

18. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, яка має бабла більше ніж передбачено діючою Конституцією.

19. Церква та релігійні організації в Україні відокремлені від Бога й підпорядковуються колективному розуму биківської пастви.

20. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також мають право бикувати по місцю праці коштом держави.

21. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, якщо це не відвертає інших громадян від повноцінного бикування

22. Кожен має право не працювати, що не виключає можливість заробляти собі на життя тим способом бикування, який він вільно обирає або до якого його змушують обставини.

23. Ті, хто не працюють, мають право на платні страйки й демонстрації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. 

24. Пенсії та інші види соціальних виплат і допомог не повинні становити більше десятини прожиткового мінімуму, аби суспільно захищені громадяни не втрачали навичок бикування.

25. Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше, як на підставі грубої сили та беззаконня.

26. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки перебувати на утриманні вибраного нею бика. Жінки, схильні до самостійного бикування, можуть утримувати вибраних нею чоловіків самостійно, без згоди останніх.

27. Діти рівні у своєму праві бикувати незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. 

28. Кожна дитина вільна сама вибирати спосіб бикування та різновид розводілова, яким вона добуватиме бабло в майбутньому.

30. Громадянам, цілковито неспроможним бикувати, гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських прав, моральних інтересів,  та іншої пурги, несумісної з гідним існуванням.

31. Кожний бичара має право використовувати результати чужої інтелектуальної, творчої чи духовної діяльності на свій розсуд.

32. Держава може в будь-який момент втручатися в особисте й сімейне життя громадян, якщо рівень їхнього биківства видається недостатнім чи підозрілим.

33. Громадянин України може бути будь-коли позбавлений своїх прав, а також самої держави Україна, якщо сусіди бикуватимуть ефектиніше.

 

Українці, бикуймося, 
бо ми лиш того й варті!